Archive for the ‘Litteratur’ Category

h1

Den största faran

september 28, 2009

Ardrey i AustralienDen största faran som hotar mänskligheten just nu är otvivelaktigt kriget. Vårt svåraste problem är hur vi ska undvika storkrig, det krig som skulle innebära slutet på inte bara vår civilisation både i väst och öst utan rentav slutet för oss själva. Men kan vi det? Vi hoppas det, vi kanske rentav tror det – men nu kommer en amerikan, Robert Ardrey, som blev så fascinerad av fossil antropologi när han kom i kontakt med de båda berömda forskarna Broom och Dart att han ägnade sex års intensiva studier åt ämnet och påstår att visst kan vi hoppas att göra det, men det är föga troligt, för det som har skapat människan är inte hennes intellekt utan hennes drift att döda.

Boken jag sträckläst heter African Genesis, där Ardrey presenterar tre grundläggande teser 1) människan härstammar från Afrika 2) människan är det vapenbärande djuret, för vapnet uppfanns redan innan människoblivandet, av australopithecinerna. Vapnet tvang fram den upprätta gången, för vår stamfader måste ju ha händerna fria. Vapnet befriade honom från växtätandets eviga tuggande eftersom det gav tillgång till kött. Och vapnet drev fram mutationer mot allt större och bättre hjärna, för vapnet kräver intelligens för att användas på rätt sätt. Och tes 3, den svåraste att smälta, lyder:

Människosläktet i sin helhet har, med en instinkt som är lika säker och självklar, som den som driver lärkan att sjunga, aldrig vid ett enda tillfälle tillåtit lokala misslyckanden att hämma framstegen inom vapentekniken, vårt viktigaste kulturella arv.

Kan det bli tydligare och mer träffsäkert om man betänker situationen i världen? Ja, det kan det: bokens sista kapitel heter Kains arv.

Annonser