h1

Lottoproffs?

Lotto brukar tillskrivas det nummerspel som framför andra baseras på slump. Inget kan vara mer fel. Som systemutvecklare har jag ägnat hela mitt yrkesliv åt avancerade numerologiska system och modelleringar av slumptal och sannolikheter. Redan tidigt i min karriär, då jag arbetade på ett projekt med atmosfäriskt brus,  uppdagades till min förvåning regelbundenheter i mina simuleringar. Genom att därtill tillämpa klassisk geometri på vissa bestämda nummerserier kunde jag snart börja ägna mig åt att förutspå tidigare slumpartad sifferexercis.  Steget från tangentbordet till de stora lottodragningarna var därmed inte särskilt långt.

Kan då vem som helst organisera sitt lottospelande professionellt? Både ja och nej Att spela på lotto kräver inte bara ett utmärkt sifferminne, spelaren måste också behärska elementär sannolikhetslära samt ha vissa kunskaper i klassisk fysik. Det skadar naturligtvis inte heller att vara matematiskt begåvad; kunna känna igen irreella tal, kunna ställa upp vissa algoritmer lämpliga för lotto samt tillämpa lämpliga metoder såsom binomialkoefficienten och Pascals triangel.

På min blogg ämnar jag att regelbundet dela med mig av de unika kunskaper jag anförskaffat genom åren som professionell lottospelare.

/ Lars Gäfvert 2009-09-27

Annonser
%d bloggare gillar detta: